Klub měsíček
měsíček - kytka klub novinky masáže semináře fitness-berry recepty obchod kontakty
 

Kdo šiacu poskytuje

Mgr. Ilona Slavíčková

1987-1989 nástavbové studium v oboru rehabilitační pracovník

1989-1993 FTVS UK, obor rehabilitace-tělesná výchova během studií externí spolupráce s Centrem komplexní rehabilitace primáře MUDr. Jiřího Marka, účast na rehabilitačních pobytech pro osoby po cévních mozkových příhodách, hippoterapie

1993-1999 kmenový pracovník Kliniky komplexní rehabilitace Monada, návštěvní služba, ambulantní práce, výuka studentů fyzioterapie na FTVS UK

1998-1999 práce pro český národní tým softbalistek, cesta na Canada Cup a do Japonska na mistrovství světa

2001-2005 studium šiacu v Kidokai Shiatsu Academy

2005-2007 spoluúčast na výuce tamtéž

2007-2008 přípravný ročník Studia pěti dovedností při Klinice tradiční čínské medicíny Bohemia

2006-2010 čchi-kung a Čchen Tchaj-ti čchuan v Taiji Akademii pod vedením Radka Koláře a Mistra Zhu Tiancai

2010-dosud čchi-kung a Čchen Tchaj-ti čchuan v Zhai Hua Wushu Institute pod vedením Mistryně Zhai Hua a Mistra Zhu Tiancai

2011 složení zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, získání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie

  http://www.jansilar.cz/ http://www.ostre22.cz/ http://www.akfelix.cz/index.php?page=kontakt