Klub měsíček
měsíček - kytka klub novinky masáže semináře fitness-berry recepty obchod kontakty
 

Co je šiacu?

Existují odborné definice šiacu, které se trochu liší podle zemí nebo asociací, které je vytvořily. Mně nejbližší vyjádření, tak jak šiacu vnímám já, jsem našla v předmluvě knihy The Practice of Shiatsu od autorky Sandry K. Anderson vydané nakladatelstvím Mosby Elsevier.

V originále i krásně zní:

Shiatsu is a wonderful and unique type of bodywork. It was born of the human need to touch others and to make others feel better by being touched. It grew out of the ancient connection of human beings to the earth, to the universe, and to each other. It combines art and science, theory and practice, strength and softness, intellect and intuition. It is about supporting and it is about letting go, and knowing when to do which. Shiatsu can be performed as a dance, and like any dance done well, many hours of study and practice go into making it look and feel effortless.

Pro neangličtináře překlad od Lenky Adámkové:

Šiacu je úžasný a jedinečný způsob práce s tělem. Zrodilo se z lidské potřeby dotýkat se druhých a také touhy, aby se člověk díky dotekům cítil lépe. Vzniklo z pradávného spojení lidí se zemí, s vesmírem a lidí navzájem. Spojuje v sobě umění a vědu, teorii a praxi, sílu a měkkost, intelekt a intuici. V šiacu je důležitá podpora, ale zároveň ochota dát prostor..., a také poznat, kdy dát přednost čemu. Šiacu je možné praktikovat jako tanec a jako u kteréhokoli tance je třeba mnoha hodin studia a nácviku, aby vypadal lehce a bez námahy.

Základní myšlenkou u šiacu, stejně jako v tradiční čínské medicíně, je přítomnost ki (čínsky čchi), v češtině se dá říci životní energie. Je-li této ki dostatek a je dynamická pak je jedinec zdravý tělesně, duševně i duchovně. Při jakékoli nerovnováze v množství ki, při zablokování nebo stagnaci člověk pociťuje emoční rozladu, fyzické bolesti, únavu, až při velkém vychýlení může propuknout jakákoli nemoc. Cílem šiacu je udržovat dynamickou rovnováhu ki nebo napomoci rozpustit blokády, odstranit stagnace a doplnit chybějící ki nebo rozpustit přeplněnost ki.

  http://www.ostre22.cz/ http://www.hozak.cz/ http://www.jansilar.cz/